tebhaircl.wblog.xyz http://tebhaircl.wblog.xyz wblog.xyz fa wblog.xyz wblog.xyz همه چیز درباره کاشت مو و کاشت ابرو در کلینیک های تخصصی کاشت مو و کاشت ابرو http://tebhaircl.wblog.xyz/post/1 <h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRSans; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; position: relative; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز درباره <a href="https://tebhair.com/hair-transplantation/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">کاشت مو</a> و <a href="https://tebhair.com/eyebrow-transplant/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">کاشت ابرو</a> در <a href="https://tebhair.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">کلینیک های تخصصی کاشت مو و کاشت ابرو</a></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">این روز ها عمل <strong style="box-sizing: border-box;">کاشت مو</strong> در بین عمل های جراحی زیبایی مخاطبان زیادی را به خود اختصاص داده است که در این اواخر از آن به عمل <strong style="box-sizing: border-box;">پیوند مو</strong> و یا <a href="https://tebhair.com/hair-repair/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">ترمیم مو</a> نیز توسط افرا مختلف یاد میشود. هدف این عمل بهبود و یا ترمیم بخش های از دست رفته از فولیکول ها مو بسته به میزان آن و روش های مورد استفاده می باشد که در جراحی های زیبایی بالاخص در سال های اخیر طرفداران متعددی را پیدا کرده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="size-medium wp-image-581 aligncenter" src="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-tebhair-600x400.jpg" alt="بهترین روش کاشت ابرو" width="600" height="400" srcset="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/بهترین-روش-کاشت-ابرو-tebhair-600x400.jpg 600w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/بهترین-روش-کاشت-ابرو-tebhair-768x512.jpg 768w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/بهترین-روش-کاشت-ابرو-tebhair-900x600.jpg 900w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/بهترین-روش-کاشت-ابرو-tebhair.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">در این نوع عمل جراحی زیبایی <strong style="box-sizing: border-box;">کاشت مو</strong> که بعضا به صورت سر پایی نیز انجام میشود بنا به صلاحدید متخصص پوست و مو و همچنین بسته به شرایط مراجعه کننده روش های مختلفی نظیر FUE, BHT, HRT و سایر روش ها مورد استفاده قرار میگیرد. روش کار به صورت کلی به این صورت است که فولیکول های مو که سلول های بنیادی مو هستند از بخش های دیگر که از انها به بخش اهدا کننده یاد میشود به ناحیه مد نظر منتقل میشوند که در علم زیبایی به این بخش منطقه دریافت کننده گفته میشود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="aligncenter size-full wp-image-655" title="کلینیک تخصصی کاشت مو و کاشت ابرو طب هیر" src="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B7%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%B1-tebhair.jpg" alt="کلینیک تخصصی کاشت مو و کاشت ابرو طب هیر" width="600" height="400" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">البته بر خلاف افکار کلی مردم، ریزش مو و یا کاشت مو تنها منحصر به مردان نمی باشد و در جوانان و همچنین خانم ها و بانوان نیز کاربرد دارد. همچنین این روش درمان بسیار مناسبی در ارتباط با کاشت مو در نواحی دچار حادثه دیده و یا سوختگی می باشد زیرا در این بخش ها با توحه به بروز صدمه به بافت پوست در صورت شدت صدمه حادثه به مرور در مسدوم مویی در نخواهد آمد و بخش سوخته شده و صدمه دیده به اصطلاح دچار کچلی موضعی خواهد شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="aligncenter size-full wp-image-656" title="کلینیک تخصصی کاشت مو و کاشت ابرو طب هیر" src="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%B7%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%B1-tebhair-1.jpg" alt="کلینیک تخصصی کاشت مو و کاشت ابرو طب هیر" width="600" height="400" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">در ترجمه مقاله دکتر جورج هیچکاک که از اساتید و پیش گسوتان <strong style="box-sizing: border-box;">علم زیبایی پوست و مو</strong> از کشور انگلستان می باشد تعریف کاشت مو به صورت زیر شده است:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">“<a href="https://tebhair.com/hair-transplantation/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">کاشت مو</a> روشی است برای بازگرداندن موهای از دست رفته انسان اما نمی توان همیشه به عنوان بهترین روش یا تنها راه ریزش مو آن را انتخاب کرد. در مقاله زیر به اختصار کلیه موارد مورد نیاز شما در مورد <em style="box-sizing: border-box;">کاشت مو</em> را بررسی میکنیم. برای انجام کاشت مو مراحلی نیاز است و الزاماتی وجود دارد که بدون در نظر گرفتن آن ها انجام کاشت مو موفقیت کاملی را همراه ندارد.”</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRSans; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; position: relative; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">کاندیداهای مناسب جهت <a href="https://tebhair.com/hair-transplantation/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">کاشت مو</a> و <a href="https://tebhair.com/eyebrow-transplant/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">کاشت ابرو</a> چه اشخاصی هستند؟</h2><ul style="box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;"> مردان و جوانانی که دچار ریزش مو شده اند و الگوی طاسی سر مردانه و یا الگوی <a href="https://tebhair.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;">ریزش مو</a>ی ارثی دارند.</li><li style="box-sizing: border-box;">زنان و بانوانی که دچار ریزش مو شده اند و یا در بخش هایی از سر خود دچار کم پشتی ذاتی و یا ارثی هستند</li><li style="box-sizing: border-box;">کلیه افرادی که بخشی از موهای سر خود را ببر اثر تصادفات و یا آسیب هایی نظیر سوختگی یا آسیب های دیگر از دست داده باشد و دچار کچلی در بخشی از سر و یا دیگر بخش های بدن شده اند.</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(141, 141, 141); font-family: IRSans; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="wp-image-564 size-medium aligncenter" src="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%88-tebhair-300x200.jpg" alt="لوازم ترمیم مو" width="300" height="200" srcset="https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/لوازم-ترمیم-مو-tebhair-300x200.jpg 300w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/لوازم-ترمیم-مو-tebhair-768x512.jpg 768w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/لوازم-ترمیم-مو-tebhair-1024x683.jpg 1024w, https://tebhair.com/wp-content/uploads/2018/08/لوازم-ترمیم-مو-tebhair.jpg 1125w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="box-sizing: border-box; border: 0px none; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; font-family: IRSans; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; position: relative; padding-top: 15px; padding-bottom: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">منبع: <a href="https://tebhair.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(109, 90, 156); text-decoration-line: none; font-weight: bold;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: "andale mono", monospace;">کلینیک تخصصی کاشت مو و کاشت ابرو طب هیر</span></a></h3> 1397|7|1|0 13|32 http://tebhaircl.wblog.xyz/post/1